Về chúng tôi

Về chúng tôi

"Hội quán hoa Kiểng Hòa Thành" được thành lập tháng 08/2018 với 53 thành viên tại ấp Tân Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, là nơi quy tụ những người yêu cái đẹp và những người sản xuất, kinh doanh hoa kiểng ở xã Hòa Thành cùng sinh hoạt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật canh tác, trong việc làm ăn trên lĩnh vực hoa kiểng. Các loại cây trồng chủ yếu bao gồm: Kiểng Bonsai, Cần Thăng, Linh Sam, Sam Núi, sam Hương, Chiếu Thủy, Me, vv...

Thành viên tham gia Hội Quán trên tinh thần tự nguyện; không phân biệt nam, nữ, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng tốn giáo, địa phương, sinh sống; có quyền công dân, có lòng nhân ái; yêu nghề hoa kiểng; yêu quê hương, đất nước ... tán thành Nội Quy hoạt động của Hội Quán đều có thể tham gia làm thành viên của Hội Quán

Hoa Kiểng

Cây Kiểng mẫu 12

Cây Kiểng mẫu 12

0909191423

Sale

Cây Kiểng mẫu 11

Cây Kiểng mẫu 11

0909191423

Sale

Cây Kiểng mẫu 10

Cây Kiểng mẫu 10

0909191423

Sale

Cây Kiểng mẫu 01

Cây Kiểng mẫu 01

0909191423

Sale

Cây Kiểng mẫu 02

Cây Kiểng mẫu 02

0909191423

Sale

Cây Kiểng mẫu 03

Cây Kiểng mẫu 03

0909191423

-100%

Cây Kiểng mẫu 04

Cây Kiểng mẫu 04

0909191423

Sale

Cây Kiểng mẫu 05

Cây Kiểng mẫu 05

0909191423

-100%

Cây Kiểng mẫu 06

Cây Kiểng mẫu 06

0909191423

-100%

Album ảnh vườn kiểng Ngọc Lan